KVKK

KVKK

Amarcor Marine olarak, müşterilerimizin, çalışanlarımızın ve iş ortaklarımızın kişisel verilerinin güvenliği ve gizliliği bizim için çok önemlidir. Bu nedenle, 7 Nisan 2016 tarihinde yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamında, kişisel verilerinizin işlenmesi, saklanması, aktarılması ve silinmesi konusunda sizleri bilgilendirmek istiyoruz.

Kişisel verileriniz, KVKK'ya uygun olarak, Amarcor Marine tarafından veri sorumlusu sıfatıyla işlenmektedir. Kişisel verilerinizin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri, Amarcor Marine'in faaliyet alanlarına, sunduğu ürün ve hizmetlere, ticari ilişkilerine ve yasal yükümlülüklerine bağlı olarak değişebilmektedir. Kişisel verilerinizin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri hakkında daha detaylı bilgi için lütfen web sitemizde yer alan Aydınlatma Metni'ni okuyunuz.

Kişisel verileriniz, KVKK'nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen şartlara uygun olarak, Amarcor Marine'in faaliyetlerini yürütmek üzere işbirliği yaptığı üçüncü kişilere, yurt içinde veya yurt dışında aktarılabilmektedir. Kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişiler ve aktarım amaçları hakkında daha detaylı bilgi için lütfen web sitemizde yer alan Aydınlatma Metni'ni okuyunuz.

Kişisel verileriniz, KVKK'nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinecek, yok edilecek veya anonim hale getirilecektir. Kişisel verilerinizin saklama süreleri hakkında daha detaylı bilgi için lütfen web sitemizde yer alan Aydınlatma Metni'ni okuyunuz.

KVKK'nın 11. maddesi uyarınca, kişisel veri sahibi olarak haklarınız şunlardır:


- Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

- Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

- Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

- Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

- Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,

- KVKK'nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

- Yukarıda sayılan düzeltme, silme veya yok etme işlemlerinin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

- İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

- Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme.

Haklarınızı kullanmak için web sitemizde yer alan Başvuru Formu'nu doldurarak, kimliğinizi tespit edici belgeler ile birlikte amarcor@amarcormarine.com adresine e-posta yoluyla veya Amarcor Marine'in web adresine, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da Amarcor Marine'e daha önce bildirdiğiniz ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresiniz vasıtasıyla iletebilirsiniz.

Amarcor Marine, başvurunuzu en geç 30 gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.

Amarcor Marine, kişisel verilerinizin korunması konusunda gerekli tüm önlemleri almaktadır. Kişisel verilerinizin güvenliği ve gizliliği ile ilgili her türlü soru, görüş ve önerinizi bizimle paylaşabilirsiniz. Amarcor Marine olarak, kişisel verilerinizin korunması hususuna azami hassasiyet göstermekteyiz.

 

Saygılarımızla,

Amarcor Marine

Size nasıl yardımcı olabiliriz?

Bizimle iletişime geçebilirsiniz?

İletişim

+90 543 543 55 08